Web
Analytics

BEL GRATIS: 0800 666 5555

Nieuws

Op 25 mei a.s. gaat de nieuwe privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dan wordt het bedrijfsleven verplicht nog nauwkeuriger om te gaan met persoonlijke gegevens, zowel op papier als digitaal. De voorbereidingen die de bedrijven, overheden en instellingen treffen zijn vooral gericht op de bescherming van digitale gegevens, wat men hierbij vergeet dat de meeste veiligheidsincidenten zich juist met onkundig eenmalige archiefvernietiging en dagelijkse papiervernietiging voordoen. De maatregelen die de overheid en bedrijven treffen om papier te vernietigen is vaak niet voldoende. Doordat de technieken voor het herconstructueren van papieren archieven steeds beter wordt is het gewoon vernietigen niet meer afdoende. Door dit gegeven moeten er veel strengere eisen gesteld worden aan archiefvernietiging en papiervernietiging wil men kunnen blijven voldoen aan de AVG. AVG en privacy Bij de nieuwe AVG moeten alle persoonsgegevens op papier niet alleen uiterst precies worden opgeslagen, ook zal de ontdoener er ook zorg voor moeten dragen dat deze gegevens zorgvuldig worden vernietigd. Dit simpelweg zodat ze uiteindelijk niet in de verkeerde handen terecht kunnen komen. De enige manier om 100% zekerheid te verkrijgen dat uw papier en archief volgens de AVG richtlijnen worden vernietigd is om dit daadwerkelijk bij u voor de deur te laten vernietigen.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

25 mei 2018 zal deze nieuwe wet in werking gaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze Wet zal in heel Europa dezelfde regels rond privacy gaan gelden, dit met grote gevolgen voor de bedrijven die met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens werken, zowel papier als digitaal. De AVG geeft richtlijnen hoe persoonlijke informatie moet worden opgeslagen. Zorg dus voor een adquate externe partij die op locatie deze gegevens vernietigd. Tip: Lees altijd de algemene voorwaarden wanneer u niet voor vernietiging op locatie kiest. Vaak zult dan achterkomen dat dergelijke bedrijven u geen enkele garantie bieden.

Onze overheid stelt vaak dat mensen hun privacy dienen op te geven om veiligheid te waarborgen, volgens ons klopt deze manier van beargumenteren niet. Privacy is namelijk een van de meeste belangrijke vorm van veiligheid. Het is maar al te vaak dat zaken zoals internet criminaliteit wordt voorkomen omdat de privacy gegevens niet beschikbaar zijn om de misdaad te plegen.

Daarom dat men deze gegevens ook via een slinkse manier “fishing” genaamd probeert te verkrijgen. Hoe meer vertrouwelijke gegevens van de burger gedeeld wordt door instanties, overheden en het bedrijfsleven des te groter de kans wordt dat kwaadwillende deze informatie vroeg of laat in handen krijgen. Aan de ene kant worden we gewaarschuwd tegen fishing en cybercrime en aan de andere kant is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om als crimineel aan al deze informatie te komen.

identiteitsfraude archiefvernietigingDe politie geeft een waarschuwing af om geen foto’s van identiteitskaart of rijbewijs op het internet te zetten, dit om te voorkomen dat identiteitsfraude plaats vindt.De politie ziet dat de laatste tijd steeds meer mensen bij het behalen van hun rijbewijs of het ontvangen van identiteitskaart hiervan een kopie op het internet plaatsen. Vaak gebeurt dit op Facebook of via Twitter.

Lees meer...

vertrouwelijke-informatie-stelenMinimaal 9 miljard euro of ongeveer 1,6% van het bruto nationaal product kost het onze economie jaarlijks aan Cybercrime.

Dit is de conclusie uit een onderzoek van een internet beveiliging bedrijf en het Center for Strategic and International Studies.

Uit hun rapport blijkt dat de wereldwijde kosten van deze vorm van vertrouwelijke gegevens diefstal ongeveer 326 miljard euro bedragen.

Lees meer...

Een ISO certificaat of een vernietigingsbewijs van een archiefvernietigingorganisatie heeft geen enkel wettelijke grondslag.

Het EN-ISO9001: 2000 en het CA-certificaat is een kwaliteitssysteem dat door de leden van de FNOI branchevereniging is opgesteld. Het beschrijft de bedrijfsprocessen waarbij papier wordt verkleind tot grove stukken. Het is een garantie zonder sanctie. Deze certificaten hebben een commercieel doel. Als opdrachtgever bent u en blijft u verantwoordelijk als er in het proces wat fout gaat. U bepaalt namelijk middelen en doel. Nog maar niet te praten over de imagoschade die u als organisatie oploopt als vertrouwelijke informatie op straat beland!